BG  |  EN НачалоИзпращане E-mailКарта на сайта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

За Нас

ДРУЖЕСТВОТО

Ай Би Корп ЕООД
е създадено през 2004г. като обслужващо дружество на няколко компании, които разширяват спектъра от дейности на Пропъртис Мениджмънт Груп EАД в сферата на инвестициите в недвижими имоти.

Компанията се развива постепенно като привлича специалисти в различни области. Към момента екипа на Ай Би Корп ЕООД е млад и динамичен, съставен от висококвалифицирани специалисти с богат и разностранен опит, и с необходимите организация и ресурси за цялостно административно, оперативно, консултантско и експертно обслужване на дейността на компаниите от структурата на Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД, като по този начин се превръща в дружество обслужващо изцяло групата от компании.

Ай Би Корп ЕООД осъществява следните дейности за компаниите от структурата Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД:
 

 • Пълно счетоводно обслужване на компаниите от структурата, съгласно действащото законодателство на РБългария и в съответствие с международните счетоводни стандарти;
   
 • Поддържка и съхранение на отчетността и кореспонденцията на компаниите, осъществяване на връзките между компаниите, клиенти, бизнеспартньори;
   
 • Управление на рекламната и маркетинговата дейност на компаниите от структурата;
   
 • Юридически консултации и обслужване;
   
 • Осигуряване организационно, технически и материално мероприятия от различен характер , съпътстващи дейността на компаниите; 

НАШАТА ВИЗИЯ:

Ай Би Корп ЕООД е създадено с цел да осъществява пълноценно обслужване, чрез висококачествени услуги от различен тип и вид на дейностите и проектите на групата от компании, обединени под "Пропъртис Мениджмънт Груп" АД, като по този начин съдейства за развитието им на българския и чуждестранен пазар. Предимство на Ай Би Корп е съчетанието между богатия професионален опит на екипа и съчетанието му с желание за постигане на поставените цели, често опита е съчетаван с нетрадиционни и иновативни решения и подходи.

Както настоящето, така бъдещето на компанията ще бъде свързано с постоянния стремеж за развитие, стремеж към качествено и невременно изпълнение на целите поставени пред екипа, съобразени с изискванията за развитие на компаниите от групата.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

 • Професионализъм във всеки и във всичко. Постоянно се стремим да се усъвършенстваме, да се развиваме в областите на нашата дейност.
 • Пълно съответствие на набора от дейности и услуги, които Ай Би Корп EООД осъществява в съответствие с изискванията на компаниите от групата и осъществяваните от тях дейности и проекти.
 • Амбиция - движещ мотив на екипа на Ай Би Корп EООД, караща ни да полагаме усилия и да се стремим към успех във всяко едно начинание, във всяка сфера на дейност.
 • Работа в екип, като всяка индевидуалност се съчетава с колегиалност.

   

УПРАВЛЕНИЕ:

Петър Христов - Управител


ЕКИП

Мирослав Бейков - финансов директор

Валя Велинова - главен счетоводител

Юлиян Николов - юрисконсулт

Петя Милчева - офис мениджър

Вероника Методиева- специалист ТРЗ

Георги Танев - счетоводител

Ваня Милотинова - счетоводител

     
     

1680 София,
ул. "Ралевица" №98, ет.1
Телефон/факс: +359 2 980 22 99
+359 2 980 92 29
+359 2 986 22 36

ел. поща: office@ibcorp.bg

Bulgarka

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player